Green Tourism logo

Bwthyn cyfforddus yn nyffryn
uchaf hyfryd Tefeidiad

Facebook
Ffôn: 01547 510028
E-bost: holiday@rosecottagedutlas.com
Archebwch nawr

Bwthyn gwyliau hunanddarpar hyfryd ar ffin Canolbarth Cymru ger Trefyclo a Llwydlo.

Beth am ddod i aros yng nghanolbarth Cymru yn ein bwthyn gwyliau hunanddarpar prydferth ger Trefyclo ar ffin Cymru â Swydd Amwythig ger Llwydlo?

Rydyn ni mewn lle delfrydol a chanolog i gael gwyliau yng nghanolbarth Cymru; bwthyn gwyliau yn y gororau, â Swydd Amwythig a Swydd Henffordd dros y ffin.

Bwthyn hunanddarpar ger Trefyclo yw Rose Cottage, sef cartref gwyliau yn nyffryn heddychlon Tefeidiad â’i olygfeydd ysblennydd a’i fywyd gwyllt trawiadol.

Mae yna le i bedwar o bobl aros yn y bwthyn hunanddarpar cyfforddus hwn, lle mae croeso i anifeiliaid anwes/cŵn, yn nyffryn Tefeidiad yn y gororau, ond o fewn cyrraedd rhwydd hefyd i Lwydlo.

Mae Rose Cottage yn cynnig llawer o ddyfeisiau arbed amser i sicrhau eich bod chi’n cael saib go iawn pan rydych chi’n aros yma (a chael amser i eistedd a gwylio bywyd gwyllt lleol dyffryn Tefeidiad).

Mae’r bwthyn gwyliau hwn hefyd yn agos at safleoedd twristiaid de Swydd Amwythig, Llwydlo a Church Stretton ac nid yw Cefn Hirfynydd (Long Mynd) na’r Gelli Gandryll yn rhy bell i ffwrdd ychwaith.

Ac mae yna safleoedd arbennig hefyd ar ochr Cymru’r ffin, gyda Chlawdd Offa, Llwybr Glyndŵr a llawer o gestyll Cymreig y gororau. Mae’r Trallwng, lle mae Castell Powys a’i erddi, Cwm Elan a Llyn Efyrnwy, maes Sioe Frenhinol Cymru a glan môr yn Aberdyfi oll yn lleoedd da i ymweld â nhw.

Mae ein bwthyn gwyliau hunanddarpar yn cynnig cyfle i fwyta mewn rhai lleoedd gwych gerllaw sy’n gweini bwyd Cymreig lleol da. (Neu mae Llwydlo, sef prifddinas bwyd Swydd Amwythig, rhyw fymryn dros y ffin.)

Boed yn edrych am rywle heddychol yng Nghymru i ffoi iddo, neu rywle arbennig i wylio bywyd gwyllt dyffryn Tefeidiad ynddo, neu rywle i gael gwyliau yn mynd ar deithiau cerdded yng nghanolbarth Cymru (rydyn ni’n agos at Glawdd Offa, Llwybr Glyndŵr a Ffordd Las Ceri), neu wyliau beicio, rydyn ni’n falch o allu dweud ein bod ni’n cynnig rhywbeth at ddant y rhan fwyaf o bobl. Rydyn ni’n meddwl y byddwch chi’n hoffi ein bwthyn gwyliau yng nghanolbarth Cymru. (Cyn belled ag y mae bythynnod gwyliau hunanddarpar yn y cwestiwn, roedden ni mor hoff ohono fel i ni symud yma!)

Rydyn ni’n cynnig llety gwyliau ichi ymlacio’n llwyr ynddo, a’ch anfon adref wedi bwrw’ch blinder ar ôl eich saib yng nghanolbarth Cymru.

English

Lovely, comfortable, complete and peaceful. We had a nice stay in Rose Cottage in Dutlas and a warm welcome from the owners Mrs and Mr Rickerby.

Janneke and Wijtze

I gael mwy o adolygiadau cwsmeriaid, cliciwch yma.

Bod yn wyrdd

Mae ein cefn gwlad yn drawiadol ac rydyn ni eisiau ei gadw felly. Oherwydd methiant llywodraethau olynol byth a hefyd, mae hi nawr i fyny i unigolion fel y ni i geisio gwneud gwahaniaeth.

Saib bach hyfryd

Mae Rose Cottage yn fwthyn hunanddarpar heddychol a chyfforddus ger Trefyclo, â dwy ystafell wely a phob cysur modern, golygfeydd ysblennydd a llond gwlad o fywyd gwyllt dyffryn Tefeidiad.

Diwrnod i’r brenin

Mae Rose Cottage mewn lleoliad gwych ar ffin canolbarth Cymru â Swydd Amwythig a Swydd Henffordd. Mae yna lawer iawn o atyniadau ymwelwyr gerllaw neu o fewn cyrraedd rhwydd yn y car, ar y bws neu ar y trên.

Book now