Green Tourism logo

Bwthyn cyfforddus yn nyffryn
uchaf hyfryd Tefeidiad

Facebook
Ffôn: 01547 510028
E-bost: holiday@rosecottagedutlas.com
Archebwch nawr

Amdanon ni

Mae Rose Cottage yn nyffryn hyfryd Tefeidiad yng nghanolbarth gwledig Cymru, yn tremio dros yr afon rhwng Powys a Swydd Amwythig yn y gororau. Mae Dutlas rhwng trefi marchnad Trefyclo a’r Drenewydd.

Mae Rose Cottage yn fwthyn hunanddarpar heddychol a chyfforddus ger Trefyclo, â dwy ystafell wely a phob cysur modern, golygfeydd ysblennydd a llond gwlad o fywyd gwyllt dyffryn Tefeidiad. Mae ymwelwyr yn ei gael yn lle delfrydol i gael gwyliau heddychlon yng nghanolbarth Cymru, i ffwrdd o fwrlwm bywyd yn y ddinas; i rai, mae’n fwthyn gwyliau rhamantus i ffoi iddo.

Mae gan Rose Cottage un ystafell ddwbl ac un ystafell ar gyfer dau o bobl. Mae yna le i bedwar o bobl gysgu’n gyfforddus, ac mae yna got ar gael os oes angen. Mae gwres canolog sy’n llosgi olew yn cadw’r bwthyn yn glud. Mae yna gawod a bath yn yr ystafell ymolchi. Mae yna beiriant golchi dillad, microdon, peiriant golchi llestri ac oergell/rhewgell yn y gegin, yn ogystal â sychdaflwr. Mae’r sied yn lle diogel i gadw beiciau. Mae gan y brif ystafell fyw olygfeydd i gyfeiriad gwarchodfa natur Beacon Hill a Chymru, ac mae gan yr ystafell haul olygfeydd panoramig dros yr afon i Swydd Amwythig trwy’r ffenestri golygfa mawr, o’r balconi neu o’r patio. Mae’n lle gwych i wylio adar a dyfrgwn. Mae gan y brif ystafell fyw deledu â Free Sat yn ogystal a pheiriannau DVD a VHS gyda fideos, llyfrau a gemau a stôf sy’n llosgi pren. Mae yna ffôn ar gael.

Rydyn ni’n darparu’r dillad gwely i gyd.

Mae gwesteion yn Rose Cottage wedi mwynhau gwyliau heddychlon mewn bwthyn hunanddarpar yma yng nghanolbarth Cymru, â chyfle i ddarllen un o’r llyfrau niferus sydd yma; mae rhai wedi cael y bwthyn yn lle i fwrw gwyliau rhamantus tra bo eraill wedi’i gael yn sail ar gyfer gwyliau cerdded neu feicio. Mae plant (ac oedolion) sydd wedi ymweld wedi mwynhau gwylio’r bywyd gwyllt yn nyffryn Tefeidiad ac yn bwydo’r anifeiliaid yn ein tyddyn gerllaw.

Sylwch fod angen cadw llygad ar blantos bach iawn sy’n gallu symud o gwmpas gan fod yna 39 o risiau i lawr i’r ardd. Mae croeso i gŵn sy’n ymddwyn yn dda os ydych chi’n trefnu hyn ymlaen llaw ac os ydyn nhw’n aros i lawr staer.

Dim ysmygu, os gwelwch yn dda.

Mae mynediad rhyngrwyd WiFi ar gael am ffi fach ychwanegol.

Cysylltwch â John neu Marje Rickerby i gael gwybod mwy.

English

Birdwatching paradise. A lovely quaint cottage, with a river running at the end of the garden. Lots of birds to view from conservatory.

JT, Birmingham

I gael mwy o adolygiadau cwsmeriaid, cliciwch yma.

Book now